Kadro Kanunu

KAPSAM :

 

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında 21.04.2007 tarihinden beri ve halen yılda (2011 yılı hariç) 12 aydan az olmamak kaydıyla geçici statüde çalıştırılan işçiler

 

1 – 5620 Sayılı “Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2 – İlgili kanunun kasam başlıklı 1.maddesinin c bendinde belirtilen ve bağlı kuruluşlarda 5620 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışıp da, kanunda belirlenen şartları taşımadıkları gerekçesi ile kadroya geçirilemeyen işçilerden, 5620 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21.04.2007 tarihinde ve halen belediye ve bağlı kuruluşlarda çalışmalarını sürdüren işçiler; a – 21.04.2007 tarihinde çalışıyor olmak, b – Halen çalışmaya devam ediyor olmak, c – 2007 ve takip eden yıllarda (2011 yılı hariç) her yıl 12 ay çalışmış olmak koşuluyla kadroya geçirilirler.